Kavitasyonel Ultraporasyon

EXİMİA: Kendine özgü geliştirdiği metod ile vücudun her bölgesine uygulanabilecek bir yöntemdir. Kavitasyonel ultrasound, elektroporasyon ve vakum sistemlerini birleştirerek üretilmiş kombine bir cihazdır. İstenmeyen yağlardan kurtulmak adına tasarlanan EXİMİA; Bugüne kadar yapılan uygulamalardan sonuç alamayanlar, liposuction operasyonu yaptıramayanlar ya da yaptırmak istemeyenler. Uzun süre diyet yapıp bölgesel yağlarından kurtulamayanlar için, mucize bir yöntemdir!

EXİMİA ses dalgaları ile yağları parçalayan ve yağ hücresini tamamen yok eden bir yöntemdir. EXİMİA invaziv bir girişim olmadan cilt yüzeyinden yapılan bir uygulamadır. PATENTLİ ULTRAPORASYON teknolojisi ile 3 cm derinliğindeki istenmeyen yağları yok edebilen özel bir metoda sahiptir. Ses dalgalarının meydana getirdiği kavitasyon balocukları ile yağ hücrelerini yok ederken bu yöntemin etkisini arttıran ELEKTROPORASYON ile diğer cihazlardan farklılaşır. Uygulama sonrası yapılan vakum ile Endormolojik masaj ile atık yağların vücuttan uzaklaştırılması sağlanır.

Patentli cihaz tasarımı ve metodu ile rakipsiz bir yöntemdir.

Kavitasyon ve zayıflama cihazı olan Eximia, test aşaması boyunca elde edilen sıradışı sonuçlar ile güzellik dünyasının gerçek bir yeniliği olduğunu kanıtlamıştır.

Kavitasyonel Ultraporasyon; son yıllarda bölgesel zayıflama alanında oldukça başarılı sonuçların elde edildiği çok yeni bir yöntemdir. Gerek uygulamanın oldukça kolay oluşu yani ağrı ve acının olmaması, gerekse hiçbir yan etkisinin olmaması kavitasyonel ultraporasyon yöntemini benzersiz kılmaktadır.

Uygulama metodu, yağ dokusunun olduğu bölgeye selektif frekansta şok dalgası gönderme prensibine dayanmaktadır. B u nedenle etkisi yağlı bölgelere spesifiktir. Başka bir deyişle yağ tabakası ne kadar kalınsa o kadar iyi sonuçlar almaktayız. Beraberinde bol su içmek ve uygulamanın yapıldığı gün yağsız gıdalar tüketmek gerekmektedir.

Yöntemin en önemli artılarından bir tanesi de uygulama yapılan bölgede yeniden yağ dokusunun birikmemesidir. Bir uygulama programı 8 ila 15 seans arasında değişmektedir. Ayrıca sık gelemeyen hastalar için ‘ sulu teknik’ adını verdiğimiz daha farklı bir tedavi programımız da bulunmaktadır.

Deri Altı Yağ Dokusu’ nda başarıyla uygulanabilen kavitasyonel ULTRAPORASYON, yağdokusunun bozukluğu olan SELLÜLİT te de oldukça iyi bir çözüm olmaktadır.

Yöntemde yaş sınırı bulunmamaktadır. Yeni doğum yapmış ve süt veren annelere rahatlıkla uygulayabilmekteyiz. Hemen hiçbir etkileşimin olmamasına rağmen kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaları tedaviye almıyoruz.

Uygulama yapılan dokuda sıkılaşma ve deri çatlaklarında daralma kavitasyonel ultraporasyon teknolojisinin ekstra faydaları arasında bulunmaktadır.

GÜVENİLİR,EŞSİZ VE BİLİMSEL TEKNOLOJİ İLE:

KAVİTASYONEL ULTRAPORASYON

Kavitasyonel Ultrasound ve Elektroporasyon sistemlerinin kombinasyonundan oluşan patentli yeni bir sistemdir.Selülit ,bölgesel yağlanma ve cilt sarkmalarında inanılmaz sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.Bölgesel incelme konusunda,her uygulama öncesi ve sonrasında yapılan ölçümlerde cm. cinsinden bölgesel incelme yaptığını belirgin olarak tespit etmekteyiz.

Yaklaşık olarak 8-10 seansta 8-12 cm. bölgesel incelme sağlamaktayız.

Ultrasound ses dalgalarını kullanan bir sistemdir.Kesinlikle röntgen ışınları ve radyasyon içermez.Labaratuvar(in vitro) ortamında yapılan çalışmalarda ultrasound doku üzerinde iki etki belirlenmiştir.Bunlar ısı artırıcı etkisi ve kavitasyon etkisidir.Dokularda ultrasoundun etkisi ile yoğun hücre bölünmesi başlar ve yağ hücrelerinin yayılmasına sebep olarak dokularda stabil emülsiyonun oluşmasını mümkün kılar.Yoğun etkili ve düşük frekansla verilen ses dalgaları dokular arası sıvıda mikro baloncuklar oluşturarak yağ hücrelerinin sıvılaşmasına neden olur.Böylece yağ hücreleri daha homojen bir kıvama getirilir.Yaratılan bu biyolojik etki tedaviden sonrada devam eder.

Ultrasoundun kavitasyonel etkisi sadece lipoderm bölgesinde etkilidir,yüzeysel dokulara zarar vermeden tedaviyi mümkün kılar.Selülit,sarkma ve bölgesel yağlanmanın yanı sıra cilt görünümünde etkili ve kesin sonuçlar verir.

Özel teknolojisi ile cihazımızın;kavitasyonel ultraporasyon,invaziv olmayan ultrasound ile kombine elektroporasyon sistemi ve endolift (4 aşamalı endodermik masaj) sistemlerinin kombinasyonudur.

Ayrıca özel ölçüm başlığı ile cilt elastikiyetini analiz ederek ölçer ve işlem sonunda analiz değerlerinin kaydedilen software kişiye özel program çıkarır.Bu sayede sarkma problemlerinde çok etkili sonuçlar almaktayız.

Hangi Amaçlar İle Uygulanır?

İstenmeyen yerleşmiş bölgesel yağları öncelikle eritmek, selülitli bölgelerin görünümünü azaltmak için kullanılan bir uygulamadır.

Uygulama Süreci Nasıldır?

Kaviyaston uygulama süresi kişinin problemine göre değişiklik göstermektedir. Haftada 1 gün uygulanması gerekmektedir.

Şok Dalgaları, yüksek basınç genliği ile karakterize edilen akustik dalgalardır. Şok dalgaları, ultrason dalgalarına olan benzerliklerine karşın, sahip oldukları basınç genlikleri ile ultrason dalgalarından temel olarak farklılık göstermektedir.

Ultrason dalgaları, sabit dalga boyu ile salınım yapan kararlı ve periyodik dalgalardır. Şok dalgaları ayrıca, tekli ve çoğunlukla pozitif bir basınç atımı ile karakterize edilirler.

Şok dalga uygulaması yapılırken beden dışında üretilen titreşimler ses dalgası şeklinde dokunun içine yayılır. Subkütan dokunun yenilenmesi için tedavi edilecek bölgeye enerji geçişi sağlanır. Tedavi süresince yağ hücrelerinin duvarları zarar görür. Bu yağ hücrelerinin içindekiler, trigliseritler, sardığı dokuları terk eder ve atılması için karaciğere taşınır. Bu taşıma, günlük olarak bol miktarda su içildiğinde artar.
Şok Dalgaları yöntemi selülit ve bölgesel yağlanmanın olduğu bölgelerde kullanılmaktadır.

Selülit Nedir?

Farklı nedenlere bağlı olarak cilt dokusunda meydana gelen ve cilde “portakal kabuğu” görünümünü veren değişimlere selülit denir. Özellikle kadınlarda daha yaygın olarak görülmektedir.

ENDOLİFT ( Vakum masajı )

Eximia cihazının bir parçası olup kavitasyonla beraber veya ayrı uygulanabilir.Beraber uygulamalarda başarı daha da artar.

Vakum masajin etkisi nedir ?

Vakum masaj, sellülitli bölgede atmosfer basincinin düşmesi damarların genişlemesine ve kan dolaşımının artmasını sağlar, deri altındaki düzensizlikleri gidererek selülitli bölgeleri düzgünleştirmektedir.

• Vakum uygulaması selüliti parçalıyor ve lenf yoluyla vücuttan atılmasını sağlıyor.
• Kan dolaşımını hızlandırarak dokulara daha fazla oksijen gitmesine yardımcı oluyor.
• Lenf yani doku sıvısı metabolizma atıklarının vücuttan atılmasını sağlıyor.
• Toksinlerin vücuttan atılmasını sağıyor.

Ayrıca vakum etkisi ile Infrared ve Radyofrekansın etkilerinin artması sağlanır. Vakum uygulaması drenaj ve masaj işlemi yapar.

Mekanik masajin etkisi nedir?

Mekanik masaj etkisi ile hücre içerisinde birikmiş sıvıların lenf damarlarına yönlendirilmesi kolaylaşır. Bağ dokusu üzerindeki

etkisi sayesinde hipodermisteki yağ odacıkları küçülür.

Mekanik Manipülasyon (Vakum +Masaj)

-Lenf drenajı ve kan perfüzyonunu stimüle eder.
-Fibroblast aktivitesini artırır.
-Yağ hücre kümelerinin viskozitesini azaltır.
-Oksijen ve besinlerin ekstravazasyonunu ve vazodilatasyonu artırır.
-Farklı derinliklerde ısınma sağlar